Välkommen att

kontakta oss!

070 - 204 88 83

Länkar

  


 

 


 

 


  

Företagarna 

 

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation, med ca 80 000 medlemmar i vårt nätverk. 

 

Vi är en nationell organisation med lokala nätverk i Sveriges samtliga kommuner. 

 

Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för att starta, driva och utveckla företag i Sverige. Viktigt är då att klargöra sambandet mellan företagande, tillväxt och välstånd.

 

Sveriges Byggindustrier

 
Drygt 2500 bygg-, anläggnings- och specialföretag har samordnat sin bransch- och arbetsgivarverksamhet i Sveriges Byggindustrier (BI). 

 

BI verkar för att åstadkomma gynnsamma förutsättningar och villkor för byggföretagen. Därför agerar vi på riksplanet såväl som lokalt genom våra 28 lokalkontor gentemot bland annat riksdag och regering, myndigheter, politiker och fackliga organisationer. 

 

BI:s övergripande mål är att bidra till en stabilt hög och hållbar tillväxt samt sunda marknadsvillkor och tidsenliga medarbetarrelationer inom hela byggsektorn.
 

 

Bokverket

 
Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering.