Välkommen att

kontakta oss!

070 - 204 88 83

Om företaget

 

Insjöns Byggnads AB grundades 1976 av Gunnar Åkerman. Idag är antalet anställda tre till fyra personer, beroende på arbetsbelastning och säsong. 

 

Total- och generalentreprenader

   

Vi har många olika kompetensområden och har vid behov möjlighet att utföra totalentreprenader och generalentreprenader. 
   

Referenser

 

Genom väl utförda arbeten har Insjöns Byggnads AB skaffat många bra referenser. Våra kundgrupper är privatpersoner, företag, försäkringsbolag och kommuner.

 

God kvalitet
och hög kompetens

 

Kvalitet och kompetens i de arbeten vi utför kan bl.a. intygas genom vårt medlemskap i Sveriges Byggindustrier (BI) och Företagarna

  

Certifierad kontrollansvarig

 

I företaget finns också kompetensen certifierad kontrollansvarig, behörighet K enligt PBL samt även byggarbetsmiljösamordnare. Två viktiga kompetenser som krävs enl lag vid byggnadslov och byggarbetsplatser.